KartA4 wraz z pakietem IMPULSÓW lub pakietów IMPULSÓW (doładowań)
Do każdego rodzaju karty przypisana jest określona liczba Impulsów stanowiąca pakiet.
1 Impuls = 1 przejazd przez Plac Poboru Opłat.

KartA4 dla pojazdów kat. 1

Liczba Impulsów w pakiecie: 20
Opłata za 1 pakiet: 200,00 zł brutto

KartA4 dla pojazdów kat. 2

Liczba Impulsów w pakiecie: 20
Opłata za 1 pakiet: 400,00 zł brutto

KartA4 dla pojazdów kat. 3

Liczba Impulsów w pakiecie: 20
Opłata za 1 pakiet: 400,00 zł brutto

KartA4 dla pojazdów kat. 4

Liczba Impulsów w pakiecie: 20
Opłata za 1 pakiet: 700,00 zł brutto

INNE OPŁATY

Tytuł opłaty

Kwota brutto

Wydanie karty 0,00 zł
Wydanie duplikatu karty 15,00 zł
Wysyłka karty lub duplikatu listem poleconym (max. 4 szt.) 0,00 zł
Wysyłka kart kurierem (powyżej 4 szt.) 0,00 zł
Wysyłka duplikatu karty kurierem 23,00 zł
Wysyłka faktury listem poleconym 0,00 zł

Za korzystanie z karty Klient nie ponosi innych opłat niż określone powyżej.