Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Punkt Obsługi Klienta w Mysłowicach
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice
tel. 32 76 27 335, fax 32 76 27 334
pokmyslowice@autostrada-a4.com.pl

Punkt Obsługi Klienta w Balicach
ul. Krakowska 104
32-083 Balice
tel. 32 76 27 535, fax 32 76 27 534
pokbalice@autostrada-a4.com.pl

 

Telefon alarmowy
32 76 27 333

Dane spółki
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice
tel. 32 76 27 555, fax 32 76 27 556
www.autostrada-a4.com.pl  e-mail: a4@autostrada-a4.com.pl

Punkty Obsługi Klienta czynne są od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 21.00

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 76 27 512
e-mail: inspektor@autostrada-a4.com.pl

Sąd rejestrowy:
Sad Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS:26895                     NIP:634-22-62-054                     Regon:273796214
Kapitał zakładowy: 66.753.000,00 zł wpłacony w całości