A4 Katowice-Kraków

Zarejestruj się na tej witrynie

Adres do korespondencji (2)

Adres do korespondencji (3)


Regulamin zakupu kart zbliżeniowych „KartA4” i urządzeń pokładowych „A4Go” na odległość
Oświadczam również, iż:
a) zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20, (41-404) Mysłowice i mogę się skontaktować z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: inspektor@autostrada-a4.com.pl;
b) zostałem również poinformowany, że moje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji usługi zakupu oraz obsługi kart zbliżeniowych „kartA4” / urządzeń pokładowych „A4Go” zgodnie z Regulaminem i będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
c) jako Klient posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d) mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile nie dotyczy ona wykonywania umowy oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e) wiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji zakupu oraz obsługi kart zbliżeniowych „kartA4” i urządzeń pokładowych „A4Go” oraz przekazane z Konta Klienta do Internetowego Serwisu Klienta, o których mowa w Regulaminie zakupu „kartA4” / „A4Go”;
f) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z SAM S.A. w celu realizacji zakupu oraz obsługi kart zbliżeniowych „kartA4” i urządzeń pokładowych „A4Go”.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (41-404) przy ul. Piaskowej 20, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Dane autoryzacyjne zostaną wysłane e-mailem.


← Powrót do witryny „A4 Katowice-Kraków”